HIAB

In het kader van de milieuvergunning voor Cargotec Netherlands BV is vanuit het bevoegd gezag (RUD) geëist dat er een Energie Besparingsonderzoek dient te worden uitgevoerd. In het verleden had Cargotec reeds eerder samengewerkt met Kuipers Solutions en was het contact snel gevonden en de afspraak gauw gemaakt.

Door Kuipers Solutions is allereerst gestart met een inventarisatie van het pand en de bouwkundige status hiervan. Ook een inventarisatie van de gebruikte machines is in kaart gebracht. De facturen van de levering en verbruik van energie moesten worden aangeleverd.

Tevens heeft Kuipers Solutions contact opgenomen met het bevoegd gezag om de vraagstelling helder te krijgen zodat er aan de opdracht kon worden voldaan.

Het gehele traject is soepel verlopen en wij als opdrachtgever zijn van alle stappen op de hoogte gebracht. Tevens is de gehele rapportage besproken voordat deze naar het bevoegd gezag is verstuurd en heeft Kuipers Solutions ons hierin goed geadviseerd.
Wij zijn zeer tevreden over de werkwijze en de uitkomsten van het onderzoek. Ook het ‘ontzorgen’ binnen dit traject is een toegevoegde waarde geweest. De kennis en kunde van Kuipers Solutions heeft voor ons betekent dat wij dit gehele traject uit handen hebben kunnen geven en dat dit traject op zeer korte termijn is opgepakt en afgewerkt.


Gaston van Kleef
Director Hiab BeNeLux
www.hiab.com