Hotel Zwarte Water

Eind 2011 heeft de directie van Hotel Zwartewater BV plannen gelanceerd m.b.t. uitbreiding en nieuwbouw van de huidige hotelaccommodatie.
Voor het concretiseren van de plannen zijn destijds bouwbedrijf Eikenaar en bouwkundig tekenbureau Klaas Boer benaderd.

In de voorstelplannen is opgenomen om voor het gehele traject een zogenaamde projectmanager aan te stellen. Via architectenbureau De Bruin uit Zwolle, welke uiteindelijk het tekenwerk heeft overgenomen van Klaas Boer, zijn wij voor het eerst in contact gekomen met de heer Kuipers.

De heer Kuipers heeft voor ons in de aflopende jaren het volgende voor ons betekend:

•    Voorlopig ontwerp uitbreiding hotelaccommodatie
•    Contacten gemeente Zwartewaterland inzake wijziging bestemmingsplan
•    Contacten met stedenbouwkundige gemeente Zwartewaterland
•    Aanvraag haalbaarheidssubsidie Provincie Overijssel (verleend)
•    Aanvraag subsidie duurzame energie Provincie Overijssel (verleend)
•    Contact sloop evenementenhal en herinrichting terrein
•    Aanvraag sloopmelding gemeente Zwartewaterland (verleend)
•    Contact gemeente i.v.m. herbestrating openbare weg De Vlakte.

De heer Kuipers heeft het onderscheidend vermogen om zaken en plannen uitgebalanceerd op te stellen, aan te vragen en uit te voeren. Dit heeft zich o.m. vertaald in het binnenhalen van een tweetal subsidies, alsmede het verlenen van een sloopmelding. Daarnaast is de heer Kuipers zeer kundig op het gebied van bouw, installatietechniek en energie in de meest brede zin van het woord. Voorts kennen wij hem als zeer betrouwbaar.
Het uiteindelijke resultaat vanaf het begin tot en met het heden is voor de directie, door inzet van de heer Kuipers, uitstekend te noemen. Wij zullen dan het traject met hem vervolgen en hem aanbevelen op het gebied van bouw, installatie en energie.

Namens de directie van Hotel Zwartewater

H.A. (Harold) Mijnheer

Financieel directeur.